Φαινόμενο θερμοκηπίου


Μέσα στην καρδιά του χειμώνα τα μάτια πετάξανε φύλλα.

Ας όψεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Το μικρό βλαστάρι στην φωτογραφία εξαιτίας της αλλαγής του περιβάλλοντος δυστυχώς βιάστηκε να βγει.

Οι Οίνοι Σγουρίδη σεβόμενοι το περιβάλλον χρησιμοποιούν μεθόδους φιλικές προς αυτό επενδύοντας στην πράσινη ανάπτυξη.

Share this:

0