Καιρός για κλάδεμα

Τα μαυροπούλια έκαναν την εμφάνιση τους . Καιρός να αρχίσει το κλάδεμα στους Οίνοι Σγουρίδη, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Read more...

Χλωρή Λίπανση

Ως χλωρή λίπανση (green manuring) εννοείται η ενσωμάτωση στο έδαφος της βιομάζας οποιουδήποτε φυτικού είδους που καλλιεργήθηκε γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Με τον τρόπο αυτό αποσκοπείται ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία και τα ανόργανα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στη φυτομάζα. Η χλωρή λίπανση είναι μια πρακτική που εφαρμοζόταν από την αρχαιότητα. Εκτός από τον κύριο στόχο, ο οποίος είναι η αύξηση της οργανικής ουσίας και της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά, με τη χλωρά λίπανση επιτυγχάνονται επιπλέον: Βελτίωση...

Read more...

Φαινόμενο θερμοκηπίου

Μέσα στην καρδιά του χειμώνα τα μάτια πετάξανε φύλλα. Ας όψεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το μικρό βλαστάρι στην φωτογραφία εξαιτίας της αλλαγής του περιβάλλοντος δυστυχώς βιάστηκε να βγει. Οι Οίνοι Σγουρίδη σεβόμενοι το περιβάλλον χρησιμοποιούν μεθόδους φιλικές προς αυτό επενδύοντας στην πράσινη ανάπτυξη.

Read more...

Βίντεο παρουσίαση – Βιολογικά κρασιά Οίνοι Σγουρίδη

Βιολογικά κρασιά. Οίνοι Σγουρίδη. Eshop. Βιολογικοί Αμπελώνες Άβδηρα Ξάνθη. Serve Your Senses! https://sgouridi-wines.gr/wp-content/uploads/2020/11/ServeYourSenses.mp4

Read more...
0