Καιρός για κλάδεμα

Τα μαυροπούλια έκαναν την εμφάνιση τους . Καιρός να αρχίσει το κλάδεμα στους Οίνοι Σγουρίδη, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Share this:

0