Το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα των Οίνοι Σγουρίδη

Οι "Οίνοι Σγουρίδη" απέκτησαν το πρώτο τους ηλεκτροκίνητο όχημα. Η οικογένεια Σγουρίδη συνεχίζει να επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά την επένδυση σε φωτοβολταϊκά τα οποία εξασφάλισαν την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία των εγκαταστάσεων των βιολογικών αμπελώνων, μία ακόμη επένδυση έρχεται να προστεθεί. Το ηλεκτροκίνητο όχημα, με την μηδενική εκπομπή ρύπων, κυκλοφορεί ανάμεσα στους βιολογικούς αμπελώνες για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους. Η οικογένεια Σγουρίδη θα συνεχίσει να επενδύει στην πράσινη ενέργεια ως αποτέλεσμα της οποίας είναι...

Read more...
0